KRUIMELGEVAL WABO

VOORDELEN

  • korte procedure (8 weken)
  • vergunningverlening door college van B&W
  • na bekendmaking besluit omgevingsvergunning in werking
  • bij overschrijding beslistermijn  omgevingsvergunning van rechtswege verleend

NADELEN

  • bezwaar-, beroep- en hoger beroep-procedure (tot 2 jaar)
  • grotendeels niet van toepassing op m.e.r.(beoordelings)-plichtige projecten
  • sommige gemeente hanteren een kruimelgevallenbeleid, dat aan de omgevingsvergunning in de weg kan staan.

Wij kunnen voor u een check doen of uw plan “gekruimeld” kan worden.

We kunnen voor u vervolgens een vergunningencheck doen, de vergunningaanvraag voorbereiden, benodigde onderzoeken uitvoeren en de ruimtelijke motivering opstellen. Het procesmanagement met de gemeente en stakeholders/belanghebbenden hoort daar natuurlijk ook bij!

Lees verder...

De kruimelgevallenregeling kan alleen worden toegepast voor aangewezen gevallen en bijbehorende voorwaarden. Bijvoorbeeld voor gebruikswijzigingen van gebouwen (transformatie van een kantoorpand naar een appartementengebouw), uitbreiding van gebouwen (zoals een supermarkt of bedrijfsgebouw) of een tijdelijk project van maximaal 10 jaar. Dat betekent een omgevingsvergunning in 8 weken, met eventueel verlenging van de termijn met 6 naar maximaal 14 weken. De omgevingsvergunning voor het kruimelgeval kan samen met de activiteit bouwen worden aangevraagd. Gaat het om de transformatie van een monument dan is mogelijk nog een omgevingsvergunning voor de monumentactiviteit nodig. De vergunningaanvraag moet vóór de datum dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2023) worden ingediend.