BESTEMMINGSPLAN MET VERBREDE REIKWIJDTE

VOORDELEN

 • de looptijd is 20 jaar in plaats van 10
 • goede fysieke leefomgeving in plaats van ruimtelijke ordening *
 • welstandsregels in het plan
 • hogere waardenbesluiten in het plan, hoeft niet als apart besluit
 • andere geluidnormen voor bedrijfsmatige activiteiten **
 • meer ruimte voor flexibiliteit en mogelijkheden voor organische gebiedsontwikkeling
 • gemeenteraad kan vaststellen Chw bestemmingsplan voor onderdelen delegeren aan college

AANDACHTSPUNTEN

 • pilot aanmelden bij ministerie, ministeriële regeling
 • relatief lange voorbereiding
 • besluit op (vormvrije) m.e.r.-beoordeling voor ontwerpbestemmingsplan
 • vaststelling door de gemeenteraad
 • na vaststelling bij gebruik van open normen nog omgevingsvergunning nodig

* Fysieke leefomgeving is meer dan alleen ruimtelijke ordening, ook milieu, duurzaamheid en gezondheid

**Als het gebied tevens wordt aangewezen als ontwikkelingsgebied is er ook een tijdelijke afwijking van milieunormen mogelijk.

Wilt u meer flexibiliteit voor uw project of is uw project nog niet helemaal uitgewerkt én wilt u gebruik maken van de verbrede reikwijdte, dan is het Chw bestemmingsplan een goed instrument. Het ontwerp van het Chw bestemmingsplan moet wel vóór de datum dat de Omgevingswet in werking treedt (1 januari 2023) ter inzage worden gelegd. Lukt dat niet dan is de Omgevingswet van toepassing en moet een omgevingsplan worden opgesteld. Zie Omgevingsplan Omgevingswet Dat betekent dat het ontwerp en de onderzoeken van het Chw bestemmingsplan echt uiterlijk op 1 november 2022 gereed moeten zijn, zodat de stukken nog op tijd via het college van B&W in procedure gebracht kunnen worden

Sommige gemeente kiezen ervoor een half jaar voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet geen bestemmingsplannen meer in behandeling te nemen. Stem dus voor de keuze voor een chw-bestemmingsplan met de gemeente in kwesite af