Procedurewijzer tijdelijk buiten gebruik!

Zoals u uit de verschillende nieuwsberichten zult hebben begrepen, wordt het moment dat de Omgevingswet in werking treedt naar alle waarschijnlijkheid uitgesteld.

Om die reden is de  Rho-procedurewijzer tijdelijk buiten gebruik.

 

Zodra er duidelijkheid komt over de utsteltermijn en de nieuwe datum voor inwerkingtreding van de omgevingswet, zullen wij de procedurewijzer daarop aanpassen.

We zullen er wederom voor zorgen dat u ver voor het daadwerkelijk in werking treden van dit uitgebreidere, nieuwe stelsel via deze website een goede, strategische beslissing kunt nemen