De omgevingswet komt er aan: niet op 1 januari maar op 1 juli 2022. Uitstel betekent geen afstel, dus is het zaak om daar op voorbereid te zijn. Vergunningaanvragen die voor die datum worden ingediend vallen nog onder de werking van het huidige recht.

Dat geldt ook voor bestemmingsplannen voor projecten die vóór 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage worden gelegd. Lukt dit, dan kunt u nog gebruik maken van de instrumenten van de Wro en Wabo. Gemeenten zijn gewend om hiermee te werken, dus dat biedt voordelen.

Maar er zijn ook gemeenten die vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet geen nieuwe bestemmingsplannen meer in behandeling nemen. En als u het niet haalt om vóór 1 juli 2022 uw project in procedure te brengen, dan geldt daarvoor de Omgevingswet. Uw project zal dan dus met nieuwe instrumenten en procedures worden gerealiseerd.

Daar zal iedereen aan moeten wennen. Maar de Omgevingswet biedt ook kansen. Straks is namelijk elk project qua procedure in beginsel een ‘kruimelgeval’. En een omgevingsplan heeft meer afwegingsruimte dan een bestemmingsplan.

Het is dus zaak om in de planning van uw project strategische keuzes te maken. Wij denken graag met u mee over het kiezen van het beste instrument en procedure voor uw project!

Om te beginnen, kunt u onze Procedurewijzer gebruiken. Aan de hand van enkele eenvoudige vragen, ziet u welke procedure voor uw project het verstandigst is op dit moment.

Klik op de onderstaande knop om een strategische projectstart te maken!